Informatieverstrekking

Zilliz

Hoeve Loevestein werkt in het elektronische cliëntendossier programma ‘Zilliz’ en biedt de mogelijkheid om middels een account mee te kijken in de (dagelijkse) rapportages van onze bewoners in het elektronische zorgdossier. Dit account wordt geactiveerd met persoonlijke inloggegevens. Deze gegevens worden alleen aan de eerste contactpersoon verstrekt De inloggegevens en een korte gebruiksaanwijzing worden per mail verstuurd.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Om de zorg goed te laten verlopen heeft Hoeve Loevestein zoveel mogelijk gegevens nodig van de bewoners. Van elke bewoner wordt daarom een elektronisch zorgdossier aangemaakt in Zilliz. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, geboortedatum en de gestelde diagnose maar ook het Zorg Leef Plan, het medisch dossier en de rapportages.

Toestemming geven

Er wordt geen informatie over bewoner verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen zonder toestemming van de bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger (eerste contactpersoon).

Rechten van bewoner

De bewoner heeft recht op inzage, correctie, wijziging, aanvulling van persoonsgegevens in het eigen zorgdossier. Het zorgdossier mag door de eerste contactpersoon worden ingezien (deze ontvangt hiervoor persoonlijke inloggegevens).

Wie heeft toegang tot het zorgdossier

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de bewoner digitaal bewaard in het zorgdossier. Het management heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de zorgdossiers. Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers van de zorgboerderij. Het betreft hier de woonbegeleiders(alleen dossiers wonen), de zorgcoördinator en het managementteam.

(c) 2021 Hoeve Loevestein - All rights reserved.