Huisregels

Omgangsregels

1) Op de zorgboerderij is er respect voor elkaar, respect voor spullen van een ander en respect voor dier en natuur.
2) Zorginhoudelijke vragen worden besproken met de zorgcoördinator
3)Klachten worden in eerste instantie besproken met de zorgcoördinator of met een lid van het managementteam.
4) Zonder toestemming mogen geen foto’s of video’s gemaakt worden van bewoners, familie en/of begeleiding.

De maaltijden

1) De lunch is rond 12.15/12.30 uur en de avondmaaltijd rond 18.00 uur, deze worden zoveel mogelijk gezamenlijk gebruikt.
2) Ontbijt is tussen 8.00 en 10.00 uur.
3)De tafel wordt gezellig gedekt en bewoners kunnen hierbij meehelpen.
4) Voor het eten is er een moment stilte.
5)Iedereen wordt gestimuleerd om zelfstandig te eten
6) Men heeft een vaste plek aan een van de tafels.
7) Familie en/of bezoek is niet aanwezig tijdens het eten.

Bezoek

Op de Zorgboerderij zijn er geen vaste bezoektijden. Bezoek dient zich vooraf aan te melden, zodat er rekening gehouden kan worden met zorgmomenten. Dit kan telefonisch of via email (wonen@hoeveloevestein.nl).

1) Tussen 13.15 en 14.15 uur wordt er door de bewoners gerust.
2) Het is niet gebruikelijk om na 20.00 uur nog op bezoek te komen, tenzij er sprake is van een bijzondere situatie zoals ziekte.
3)In het geval van bijzondere situaties, wordt er in goed overleg met de zorgcoördinator afspraken gemaakt over afwijkende bezoektijden, het eventueel mee eten en/of blijven slapen op de Zorgboerderij.
4) Indien er meerdere personen op bezoek komen kan er gebruik gemaakt worden van een van de ruimtes die vrij zijn. Dit om de rust binnen de huiskamer te bewaren. ’s Avonds en in het weekend is het mogelijk om gebruik te maken van de ‘Baander’ of één van de tuinhuisjes.
5)Uiteraard kan het soms ook leuk zijn om eens in een andere omgeving te zijn. Familiebezoek of een uitstapje wordt door de meeste bewoners erg gewaardeerd. Wel altijd melden bij de dienstdoende zorgmedewerker. 6)Op de Zorgboerderij is het bezoek van honden toegestaan. Hier genieten de bewoners vaak ontzettend van.

Hygiëne

Handen wassen na:

1) Elk toiletbezoek,
2) Bij het bereiden van eten,
3)Voor het eten,
4) Na aaien van de dieren 5) Nagels zijn schoon en kort.
Alle ruimten binnen de Zorgboerderij worden schoongemaakt volgens een vast schema.

Veiligheid

Zowel de verblijfsruimten als de werkschuur zijn rookvrij. Alleen buiten bij het rokershuisje kan nog gerookt worden.

1) Er is altijd een BHV-er (bedrijfshulpverlener) aanwezig op de Zorgboerderij, de BHV-er heeft bij calamiteiten een coördinerende en controlerende rol.
2) De gemeenschappelijke ruimten zijn zo ingericht dat valgevaar zoveel mogelijk beperkt is. Ook de eigen kamers dienen op die manier ingericht te worden.
3)Medicatie en daaraan gerelateerde materialen worden volgens de wettelijke bepaalde richtlijnen veilig beheerd.
4) Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs is niet toegestaan.
5) Gebruik van alcohol alleen onder toezicht en met mate.

Toiletartikelen

Het aanschaffen van toiletartikelen en algemene incidentele medicatie (paracetamol, zuigtabletten, hoestdrank etc.) als ook kleine verbandmiddelen wordt geregeld door Hoeve Loevestein. Hiervoor wordt €10,00 per maand in rekening gebracht.

Meer weten?
Kijk eens bij ons blog of neem contact met ons op.
Klik hier voor direct aanmelden

  • Most people believe that success is difficult.
  • the four levels of the healthcare system
  • Is it worth having private health

(c) 2021 Hoeve Loevestein - All rights reserved.